Производителите на храни не са наясно с изискванията на потребителите…KPMG copyНаскоро KPMG и Форумът за потребителски стоки се обърнаха с допитване към 400 мениджъри от областите на производството и търговията с потребителски стоки от 27 държави. Събраните данни, получени от общо 43 процента от анкетираните, явяващи се представители на сектора на храните и напитките, бяха предоставени за анализ на Continue reading

Транс-мазнините: здравна бомба със закъснителTMKПровалът на ЕС да урегулира транс-мазнините отново демонстрира властта на лобитата в Европа

Някога транс-мастните киселини (TFA) се смятаха за добра идея. През последните няколко десетилетия, обаче, пагубното въздействие на индустриалните TFA върху човешкото здраве стана повече от очевидно. Стриктното ограничаване съдържанието на TFA в храните в Европа би спасило милиони човешки животи, би спомогнало за изглаждането на здравословните неравенства и би намалило разходите за здравеопазване, се казва в декларация на Европейската сърдечна мрежа (European Heart Network или EHN), базиран в Брюксел алианс на фондации и неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на сърдечните заболявания. Continue reading

Какво мислят американците за ТПТИ?IFTВъпреки че ТПТИ още не е финализирано, а по всяка вероятност може и да се провали, поради очакванията за неговото потенциално въздействие върху широка гама сфери от търговията до безопасността на храните и потребителското възприемане на наименованията, с които наричаме храната си, то вече е станало обект на огромно количество дебати. У нас доста се изписа по темата, но да видим как го възприемат американските компании? Continue reading

Позициониране на марка от ХВПprofessionals_marketing_managersПозиционирането на една марка представлява, навярно, най-съществената част от изготвянето на нейната дългосрочна, маркетингова стратегия.
Определянето на позиционирането, изграждането и надграждането на позиционирането на марката могат да бъдат разглеждани като нейния житейския път.

Continue reading

Възраждане на ХВП в БългарияВъзраждане на хранително-вкусовата промишленост в България
доц. д-р Славчо Петров, доц. д-р Нона Маламова

 Резюме
В статията са представени резултати от секторен анализ в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд. Анализират се значимостта за икономиката на страната, конкурентния потенциал, възможностите и проблемите пред устойчивото развитие на  хранително-вкусовата промишленост.
Ключови думи: хранително-вкусова промишленост, България, конкурентен по­тен­циал, фактори за развитие.
Виж повече Renaissance

Индустрия 4.0 и Интернет на вещитеКакво е всъщност Индустрия 4.0 и Интернет на вещите [1]? Тези две понятия се явяват двете страни на едно и също явление – включване на заобикалящите ни предмети в системата на интернет. Само че Индустрия 4.0 се отнася до промишлеността, а Интернет на вещите за потребителите. Да видим как са възникнали тези понятия.

eng-fon Continue reading