Милениълс стимулират следващо поколение функционални храниMillennials-nextНатискът върху производителите и доставчиците да отговорят на потребителските желания за здравословни храни никога не е бил по-висок от днес, когато благодарение на социалните медии порасналите вече представители на милениълс – поколението на родените между 1982 и 2004 г., във все по-голяма степен осъзнават предимствата на функционалните храни.
Здравословните ефекти на добре познатите витамини, минерали и калций са известни на потребителите благодарение на отразяването им в традиционните медии, а благодарение на вманиачаването на обществеността в посока водене на здравословен живот равнището на информираност относно предимствата на пробиотиците, пребиотиците и омега 3 мастните киселини също бележи растеж.
В този контекст доставчиците на ингредиенти се стремят да разработват нови здравословни решения, а търговците действат от позицията на знанието, че днешните потребители могат много по-лесно да бъдат привлечени да купуват ежедневни продукти и съставки, които разбират, вместо ингредиенти с научно звучащи претенции, които те може и да не проумяват.
Едно просто правило в областта на функционалните храни гласи, че съвременните потребители не биха допуснали компромиси във връзка с вкуса, а времената, когато купувачите очакваха полезните за здравето им храни да имат неприятен вкус, са безвъзвратно отминали, твърдят експертите.
Джери Нейш, маркетинг мениджър в Yeo Valley, коментира: „Разбираме, че вкусът и произходът трябва да вървят ръка за ръка. Доброто хранене предполага да получиш добър вкус и да се чувстваш добре.“
Управлението на теглото, засищането, хранителните качества и енергията се възприемат масово като ключови стимули за възхода на функционалните храни, като родените между 1946 и 1964 г., загрижени за своето здраве и отдадените на фитнеса, потребители продължават да оказват своята положителна роля върху тази тенденция.
Експертите обаче са на мнение, че днес именно родените между 1982 и 2004 г. по всяка вероятност ще се наложат като най-ревностните консуматори на храни, подсилени с калций, фибри, витамини и минерали.
Алис Долинг, вътрешен анализатор в консултантската компания в сферата на търговията на дребно him!, споделя: „По-младите хора са по-загрижени за това, да бъдат здрави. Те непрекъснато гледат в телефоните си, следят Instagram, четат здравословните блогъри. Те имат много по-ясна представа за това, какво означава здравето (в сравнение с по-старото поколение) и според мен доставчиците ще трябва да се опитат да намерят отговор именно на тази представа.
„Много потребители очакват именно доставчиците да бъдат онези, които се грижат да поддържат тяхното здраве. По този начин консуматорите прехвърлят това бреме от своите плещи върху тези на доставчиците.”
Терминът „функционални храни“ може и да се е вкоренил в публичното съзнание с позитивната си конотация, но експертите предупреждават, че за производителите на такива храни е важно да не губят поглед върху онова, което потребителите желаят.
Ема Губиш, мениджър пазарни анализи в Leatherhead Food Research, коментира пред Nutra Ingredients: „Потребителските нужди, като например желанието за по-пресни продукти или това за храни, които карат човек да се чувства сит по-продължително време, би следвало да представляват отправната точка за всеки продуктов разработчик. Това би гарантирало, че продуктите са разработени с мисъл за потребителя.”
Leatherhead предлага следните препоръки към продуктовите разработчици, които формулират иновативни продукти:
Подобно на ситуацията с хранителната индустрия като цяло, разбираемото маркетингово послание е от първостепенна важност за налагането на функционалните храни като по-масова алтернатива и Ема Губиш съветва търговците на функционални храни да съблюдават пет правила, чрез които да не допуснат маркетинговото им послание да стане претрупано или объркващо и да гарантират, че са дали адекватен отговор на потребителското търсене.
Тя съветва, че предимствата на продукта следва да откликват на специфична потребителска нужда; функционалните предимства трябва да подхождат на характеристиката на продукта; ползите следва да бъдат изложени точно и достоверно; предимствата трябва да бъдат ясно комуникирани; а разнопосочната комуникация би могла да се окаже объркваща.
Но въпреки че възходът на функционалните храни е зависим от това потребителите да разбират ингредиентите, които ядат, маркетинговите специалисти, особено в ЕС, се оказват до голяма степен ограничени от затягането на правилата в Общността, препятстващо промотирането на потенциалните предимства на някои продукти и съставки.
Дилемите около това, какво може и какво не може да бъде изписано върху етикета, както и широката гама здравословни продукти, биха могли да се окажат объркващи за потребителите.
Джери Нейш обобщава: „Да бъдеш наясно с това, което консумираш, никога не е било от по-първостепенна важност, отколкото днес, в светлината на наличието на толкова много съществуващи варианти, а производителите на храни никога не са имали на свое разположение толкова много ингредиенти. Да разбереш от какво е направена храната ти и да правиш положителни избори се превръща във все по-трудна и объркваща задача.“ 

По http://www.bakeryandsnacks.com/