Списание ХВПHVP-logo-R“Хранително-вкусова промишленост” е единственото национално месечно научно-приложно списание, издавано от КООП ХВП със съдействието на Университет по хранителни технологии-Пловдив и Институт по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия.

Основни теми, които разглежда списанието, са качество, безопасност и проследимост на храните; производството на храни и техния ефект върху здравето на консуматорите; нови храни и напитки, тенденции; мениджмънт и системи за управление, стандарти и сертифициране; храни и екология, енергоспестяващи технологии, здравословни и безопасни условия на труд и др.
Наред с производствените теми, списанието разглежда и актуалните промени в законодателството и нормативната база, възможностите за кредитиране и подпомагане на малкия и среден бизнес, изискванията на търговските вериги.
В списанието – с рекламни и ПР-материали, се представят фирми, обслужващи отрасъла: производители и вносители на машини за ХВП, опаковки и опаковъчни технологии, ингредиенти, средства за хигиена, подови и стенни покрития за хранителната индустрия, консултантски и сертифициращи фирми, финансиращи институции, вносители на автомобили и др.
Тиражът – хартиен и електронен вариант, се разпространява изключително по абонамент във фирми от отрасъла, браншови организации, търговски вериги и др. – в страната и в Европа, а също така и по време на изложения за храни и напитки у нас и в чужбина. Наши абонати са фирми от различни браншове на хранителната и питейна индустрия в България: производители на млечни и месни продукти, на безалкохолни напитки, пиво, вино и спиртни напитки, хляб, хлебни и сладкарски изделия, консерви, опаковки, машини, добавки и суровини за храни; вносители и търговци на хранителни продукти.
Съкратен вариант на списанието, с включени всички рекламни материали, се изпраща до около 7000 интернет адреса на фирми от отрасъла, обслужващи фирми, търговци, държавни и обществени структури с интерес към отрасъла и др., с което потенциалните читатели стават над 7800.
Списанието издава месечен бюлетин – преглед на събитията през изтеклия месец, който достига до около 7000 интернет адреса. Поддържа интернет сайт и фейсбук страница.

ХВП