КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЗ ПАК 2018Опаковката ли! Че то е много просто…

Обръщаме ли достатъчно внимание на този извънредно важен в днешно време атрибут на нашата храна и напитка?

Като че ли все още опаковката е проблем, недооценяван достатъчно от отрасъл ХВП у нас. Всъщност, колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми създава, бяха част от темите на  Научно-практическата конференция, посветена тази година на темата „Съвременни тенденции в опаковането на храни и напитки за тяхната безопасност и екологичност на опаковките“. Организирана от Кооперация ХВП за трети път, тя вече е неразделна част от набиращия все по-голяма популярност Национален конкурс за най-добра опаковка Приз Пак. Повече вижте тук: