СПБ с нова инициатива за стъклените бутилки от бираReturn Me Visual UBBИнициатива за връщане на оборотните стъклени бутилки от бира стартират компаниите от Съюза на пивоварите в България (СПБ). Новата кампания „Върни ме“ е част от постоянната грижа и отговорност на индустрията към опазването на природата. За това съобщиха от браншовата организация по време на ежегодния Пролетен бирен салон, който се проведе в София. По традиция събитието, отбелязващо началото на летния бирен сезон, събра медии, представители на научните и бизнес среди, артисти, мениджъри на пивоварните компании у нас и почитатели на пенливата напитка.
По време на бирения салон бяха изнесени интересни факти за начините и важността на рециклирането на суровини. През 2021 година в Европейския съюз са рециклирани около 74% от стъклените бутилки за бира, което е впечатляващо постижение. Това означава, че  приблизително 11.6 милиарда стъклени бутилки  са преработени и използвани повторно. През последните години в България общо са рециклирани 83 на сто от стъклените опаковки. През миналата година на пазара у нас са пуснати около 33.5 милиона стъклени бирени бутилки за многократна употреба с общо тегло над 11 650 тона. Значението на оползотворяването на опаковките ще продължи да нараства в контекста на кръговата икономика и пестенето на ресурси.
Ето защо инициативата „Върни ме“ има дългосрочни амбиции, като тази година ще се провежда в над 10 000 търговски обекта в цяла България. Всеки от тези обекти ще има на витрината си стикер със знака на кампанията, който ще служи като ориентир за потребителите къде и как могат да върнат стъклените си бутилки от бира. Кампанията е част от стратегията за устойчиво развитие на българските пивовари. Целта е да се повиши събираемостта на стъклените бутилки, които могат да се използват многократно в производствения процес. Повторната им употреба спестява въглеродни емисии, ресурси и енергия, което спомага за опазването на околната среда. С инициативата се връщаме към добрата стара практика да връщаме празните бирени бутилки за многократна употреба и в малките квартални бакалии.
Механиката на кампанията „Върни ме“ е всяка събрана бутилка в магазините да се връща обратно в пивоварните, за да бъде използвана отново в производствения процес. Бутилките преминават през почистване и дезинфекция, както и анализ на стъклото, преди да влязат отново в производство. ,,На всеки етап от бутилирането показателите на бутилките много строго се следят, за да се определи нивото на издръжливост и качества на стъклото. При правилно съхранение стъклените бутилки запазват свежестта, аромата и вкуса на бирата за дълъг период от време и се считат за класика в бирената култура.“, отбеляза технологът Атанас Атанасов  – експерт с международен опит в пивопроизводството.
Освен това, употребата на оборотни стъклени бутилки има и зелен ефект, тъй като може да намали до 10 пъти замърсяването на въздуха. Според статистиката многократните бутилки пестят около 70-80% от електрическата енергия, необходима за производството на нови. Използването на 1 тон стъклени бутилки за многократна употреба спестява приблизително 315 кг СО2. 

Кои бутилки участват в кампанията?
В кампанията участват само оборотни стъклени бутилки от бира, които на етикета си са обозначени със знака на кампанията „Върни ме“. Това са всички стъклени бутилки от бира за многократна употреба. Бутилките за еднократна употреба, т.н. необоротни бутилки, не участват в кампанията. Те следва да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на стъкло, за да бъдат рециклирани.
UBB_3,,За Съюза на пивоварите кампанията „Върни ме“ е много важна, тъй като с обратното изкупуване на бирените бутилки за многократна употреба се насърчават практиките на кръговата икономика и въвеждането на системи за връщане на амбалажа, наричани ,,депозитни системи“ или DRS“, коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ. Тя допълни, че в момента Европейският парламент разглежда нов Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, според който до 2030 г. поне 10% от пусканите на пазара опаковки за бира трябва да са за многократна употреба. Общо за всички видове стъклени бутилки следва да се постигне 75% рециклиране, а във всяка опаковка трябва да се влага рециклиран материал. Предвижда се и депозитните системи за обратно изкупуване на опаковки от бира, безалкохолни напитки и бутилирани води  също да станат задължителни.
Стъклото се рециклира стопроцентово и може да бъде използвано повторно под друга форма. Важно е да не изхвърляме стъкления амбалаж сред природата, тъй като той не се разгражда по естествен път вследствие на природни или климатични условия. Когато попадне в околната среда, стъклото може да остане там за следващите 1 000 000 години.

 Допълнителна информация: Посочените от СПБ данни са от Федерацията на европейската стъкларска индустрия – FEVE, Environmental Protection Agenc и  Glass Packaging Institute. Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната и  техните доставчици на материали.  Членове на Съюза са пивоварните компании: ,,Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, ,,Загорка” АД, ,,Каменица” АД, ,,Карлсберг България” АД, ,,Ломско пиво” АД, ,,Доровски инвест“ ООД.  Общо те произвеждат 99% от бирата в България.
За повече информация вижте www.pivovari.com
17 май, София.

За контакти: Съюз на пивоварите в България; e-mail: office@pivovari.com; 02/989 40 24 или 0888/707 469