Напредък без информация – мисия невъзможнаSM1Стара истина е, че идеите движат човечеството. И въпреки всеобщия песимизъм по отношение на българската наука, има една структура, която активно работи за разпространяването на наши и чужди постижения в сферата на машиностроенето. В Съюза по машиностроене към ФНТС ясно осъзнават значението на информацията за напредъка на технологиите и затова са създали своеобразен „Офис за технологичен трансфер”. Една от рожбите на работата на Офиса е „Информационен бюлетин” за иновационни решения, които се предлагат и търсят в България, Европа и света.
Той има тематични серии за различни сектори на машиностроенето и е единствен засега в България. Една от сериите бюлетини е посветена на машиностроенето за ХВП. Основно се използват предложенията в Европейската иновационна мрежа (EEN), а също така и предложенията на водещи университети и научни институти в България и Европа, и информацията за иновационни решения в сайтовете на редица бизнес-центрове, фондации, институти и други структури за трансфер на технологии в страните от Европейския съюз. Чрез него специалистите от Съюза по машиностроене искат да дават на всички заинтересовани информация за новостите в България, Европа и света в областта на машините, технологиите и материалите.
Освен информация, екипът на Офиса за технологичен трансфер има готовност да формира колективи от най-добрите научни работници – професори, доценти и доктори на науките, които да разработят проект за съфинансиране на желано от Вас иновационно решение по определена Оперативна програма и да окажат помощ при координацията и реализацията на проекта.

Ще цитираме съдържанието на Бюлетина Машини за хранителната индустрия

от юли 2014 г., за да добиете представа за ползата, която бихте имали от него:

•          Автоматизирана система за отваряне и изпразване на бутилки
•          Млечна бактерия за производството на бяло вино
•          Нова технология в системите за компютърно зрение
•          Бърз метод за засичане на ензими в млякото
•          Производство на сокове и пюрета от зеленчуци
•          Сигурно и конкурентно пакетиране
•          Слънчогледово олио с високо съдържание на фитостерол
•          Дехидратираща техника
•          Система за подобряване на сладки и пенливи вина
•          Автоматизирана система за затваряне на бутилки
•          Иновативна биоразградима опаковка
•          Иновативен препарат за хранително-вкусовата промишленост
•          Подобряване здравето на потребителите
•          Обогатяване на червено грозде
Повече информация за излезлите досега броеве на бюлетина може да добиете на http://ott.bg/

Сп. ХВП, 08/2014