165 млн. евро в помощ на производителитеPiperЕвропейската Комисия сравнително бързо прие нова програма за спешни пазарни мерки за бързо развалящи се плодове и зеленчуци, в резултат от руската забрана за внос на някои земеделски продукти от Европейския съюз (ЕС). Помощта е на стойност до 165 милиона евро. Тази нова схема предвижда подкрепа за изтегляне на излишните обеми продукти от пазара и се предлага в допълнение към програмата на стойност до 125 милиона евро за плодове и зеленчуци, която бе спряна на 10 септември поради констатирана некоректност при кандидатстването. За да се избегнат възможни злоупотреби и да е по-добре насочена, новата схема включва приложение, очертаващо допустимите обеми в отделните държави-членки с конкретни цифри на продуктите. Тези количества са изчислени на базата на размера на износа от последните 3 години. Новият план, за първи път включва и портокали, мандарини и клементини. Както и при предната програма мерките ще бъдат достъпни за производители – нечленове на браншови организации, но докато финансирането на членовете ще е до 75% от стойността на продукцията, то при нечленовете процентът е 50.

След приемането на програмата еврокомисар Дачиан Чолош заяви: “Доволен съм, че Комисията успя да мобилизира допълнителни 165 милиона евро, за да помогне за облекчаване на пазарния натиск за производителите на плодове и зеленчуци, след руската забрана. Тази програма ще бъде по-целенасочена от първоначалната схема, въпреки че все още има известна гъвкавост в рамките на четири продуктови групи. Тези мерки за подкрепа на пазара ще предоставят краткосрочно облекчение”.