FoodDrinkEurope с грижа за отрасълаMela25 спешни действия, които да помогнат за облекчаване на напрежението в доставките на храна
Пред лицето на опустошителната пандемия на коронавирус, хранително-вкусовата промишленост прави всичко възможно, за да гарантира на всички граждани да продължат да имат достъп до безопасни, достъпни и качествени храни и напитки.
Генералният директор на FoodDrinkEurope Мела Фруен заяви: „Нашата индустрия е съставена от 4,7 милиона квалифицирани работници и 294 000 бизнеса от всякакви размери и от всички краища на Европа. Наша обща цел е да гарантираме, че рафтовете са подредени и хладилниците са пълни. Това обаче става все по-трудно. Ето защо ние идентифицирахме пет проблемни точки, които създават определено напрежение по веригата на доставки на храни.

Ако вземем мерки по тези пет области сега, вярваме, че ще можем да избегнем сериозни прекъсвания на доставките на храни и напитки за потребителите и да защитим работните места и бизнеса.“
FoodDrinkEurope се обърна списмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС, да предприеме спешни действия по следните пет точки:

1. Подкрепете работната сила в хранителния сектор
Производството на храни и напитки разчита на специализирана работна сила, включително работници във фабриката, шофьори на камиони и много други, за да произвежда храна и да я транспортира до пазарите на местоназначение. Въпреки това, при много заболели работници, спазвайки указанията за оставане вкъщи, изправени пред ограниченията за пътуване и карантина на границите, или необходимостта да се грижим за децата си, се сблъскваме със сериозен риск от недостиг на работна ръка.

Като се има предвид нейната основна роля за поддържане на продоволствената сигурност в Европа, ние призоваваме Комисията да предостави насоки на ЕС на държавите-членки, които да изготвят хармонизирани насоки за работниците в хранителния сектор, за да продължат работата си безопасно, където са годни и способни, както работниците в медицинския сектор получиха специални обезщетения и привилегии.

2: Признайте цялата верига за доставка на храни като „основна“
Приветствахме изявлението на Комисията от 16 март, с което обявява насоките към държавите-членки относно мерките за управление на границите и признава храната като „основна услуга“. Ние обаче знаем, че различните държави-членки имат различни интерпретации за това, кое може да представлява „основен“ сектор и за мерките за поддържане на веригата на храните в пълна експлоатация. Продуктите, хранителните суровини, хранителните съставки, опаковките и опаковъчните материали (които освен всичко друго са от съществено значение за безопасността на храните и транспортиранетоим ), фуражите и храните за домашни любимци, трябва да се считат за основни от всички държави-членки на ЕС, за да се избегнат забавяния на границите.

Настоятелно призоваваме Комисията да повлияе на всички държави-членки относно същественото значение на хранителния сектор и специалните мерки, необходими за поддържането на функционирането на веригата за доставки на храни във всичките й аспекти.

3: Деблокиране на задръстванията в транспорта
Веригата на доставките на храни разчита на способността за бързо преместване на суровини и готови продукти през границите, за да се отговори на потребителското търсене. Нашите членове обаче съобщават за големи закъснения по границите, тъй като камионите или се забавят, или им се попречи да преминат границата. В допълнение, компаниите започват да получават заявки за предоставяне на товарни автомобили с официален документ на компанията, в който се посочва, че съдържанието на камиона е класифицирано като „основен сектор“ от жизненоважно значение или искат „сертификати“. В ЕС няма такава стандартизирана документация, което води до още забавяния. Освен това има опасения, че стоките, блокирани на границите, ще бъдат бракувани без спешни мерки за повторното им разпространение или даряване.

Искаме Комисията да предприеме последващи действия по мерките, определени от Неформалния съвет за транспорт от 18 март, включително силно насърчаващи държавите-членки да прилагат приоритетните „зелени коридори“ за камионите в хранителния сектор и да отменят съществуващите забрани през уикенда. Настоятелно препоръчваме хармонизирането на протоколите за преминаване на граници в ЕС, за да се поддържа напълно функциониращ единен пазар и да се избегнат пречките в транспорта. Следва да се обмислят допълнително мерките за преразпределяне на храни, които не могат да достигнат предвидения пазар.

4: Подкрепа за борба с бизнеса
Деветдесет и девет процента от фирмите в бизнеса с храни и напитки в ЕС са малки и средни предприятия (МСП). Пандемията на коронавирус заплашва продължаващото съществуване на много от тези предприятия. Основно влияние върху производителите на храни и напитки оказа затварянето на големи сегменти от сектора на хранителните услуги – включително ресторанти, хотели, барове и кафенета. Операторите на хранителни предприятия отчитат значителен спад в търсенето, заедно с общите закъснения в техните вериги за доставка.

Призоваваме Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да разработи всеобхватни спешни мерки за хранителния сектор, да минимизира финансовото въздействие върху хранителните предприятия, да поддържа работни места и да спомогне за възстановяване на икономическата устойчивост на сектора в дългосрочен план. Разчитаме също така, че Комисията ще улесни гъвкавата и прагматична регулаторна среда, която подкрепя уязвимите предприятия в условията на криза. Например, гъвкавостта около прилагането на правилата за държавна помощ и определена фискална подкрепа биха могли да бъдат от решаващо значение за справяне с негативното въздействие в държавите-членки.

5: Улесняване на световната търговия
Като основен вносител и износител на селскостопански продукти, хранително-вкусовата промишленост в ЕС играе основна роля в предоставянето на храни и напитки на потребителите по света. След появата на коронавирус нашите членове съобщават за намаляващи продажби, особено в Китай и по-широкия регион на Азия. Несигурността е основен проблем за износителите. Някои от тях не могат да изпращат стоки от два месеца, докато други изпитват чувствителни забавяния от обичайните си партньори. Европейската индустрия за производство на храни и напитки разчита също и на съставки, внесени от трети страни за производство на продукти – тези вериги за доставки също са силно нарушени.

Молим Комисията да проведе двустранни разговори с нашите основни търговски партньори за улесняване на търговията с храни и напитки и основни съставки и призоваваме за международно сътрудничество, за да се гарантира, че продуктите могат да продължат да се движат в световен мащаб.
 Brussels, 23 March 2020

За допълнителни запитвания, моля, свържете се с Will Surman (Уил Сурман, директор по връзки с обществеността и съобщенията) на: w.surman@fooddrinkeurope.eu

Бележка: FoodDrinkEurope е организацията на производителите на храни и напитки в Европа, които са най-големият производствен сектор и водещ работодател в ЕС и имат ключов принос за нейната икономика (294 000 компании, 99% МСП, 4,7 милиона служители).