Как китайците отговориха на предизвикателстватаChina2С разширяване разпространението на Covid-19 сред населението в Европа и САЩ компаниите се опитват да адаптират своята дейност в отговор на новите предизвикателства. В този случай, лесни решения няма, заради непредвидимостта на динамиката на заболеваемостта, липсата на подобен предишен опит и липсата на кратки и ясни инструкции от правителствата и международните организации.
Очевидно, ситуацията във всяка държава и регион е различна, но бизнесът може да се възползва от опита на други компании, които вече седмици наред се справят в условията на епидемия. Според анализа на данните за движение на хора и стоки, производство и доверие, Китай вече е в ранните стадии на икономическо съживяване. Въпреки че това възстановяване би могло да бъде временно, в случай на поява на нова вълна от местни инфекции, много китайски компании вече са отвъд кризата в етап на възстановяване и планиране след възстановителния период.
Въз основа на опита на авторите на статия, публикувана в Harvard Business Review /10.03.2020/, при оказване на съдействие на китайски компании с възстановителните им планове са изведени 12 урока или съвети за ръководители на компании. Със сигурност Китай  има своите специфики по отношение на различна политическа и административна система, както и социални навици, но повече от тези съвети са широко приложими.

1.   Гледайте в бъдещето и редовно обновявайте плановете си
2.  Използвайте адаптивен подход отдолу-нагоре за допълване на предприетите действия отгоре-надолу
3.  Проактивно изградете ясна и сигурна среда за служителите си
4.   Проявете гъвкавост при пренасочване на работната ръка към различни дейности
5.  Променете адекватно каналите си за продажба
6.   Използвайте социалните медии за координиране на служители и партньори
7.   Подгответе се за по-бързо възстановяване, отколкото очаквате
8.   Очаквайте различна скорост на възстановяване в различните икономически сектори
9.   Търсете възможности сред неуспехите
10.  Адаптирайте стратегията си за възстановяване спрямо региона, в който работите
11.  Бързо и иновативно отговаряйте на новите нужди
12.  Наблюдавайте и откривайте новоформирани навици на потребителите.
Всеки от горепосочените съвети е придружен с конкретни примери от китайски компании. Пълният текст на статията ще намерите тук: