Приз Пак 2018 стартира с конференцияUntitled-1Традиционно провежданата в рамките на Националния конкурс „Приз Пак“ научно-приложна конференция, посветена на опаковките на храни и напитки, тази година бе под наслов „Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба“. Дългогодишното партньорство на Списание ХВП с Института по целулоза и хартия тази година прерасна в партньорство при организирането на събитието. Повече от 100 производители на опаковки и опаковъчни материали, на машини  за опаковане, на храни и напитки, представители на държавни ведомства с отношение към проблема, както и на браншови организации от отрасъла се събраха в хотел Метрополитен в София, за да обогатят своите знания по тази толкова важна днес за храните тема. Присъстващите бяха приветствани от зам.-министъра на МОСВ, Николай Кънчев, д-р Димитър Димитров, държавен експерт в МЗХГ и Добри Митрев, зам. главен секретар на БСК. Всички те подчертаха важността на темата както за безопасността и качеството на храните, така и за екологичната страна на проблема опаковки на храни и напитки.
Началото на първата сесия бе поставено от г-жа Красимира Казашка , директор в Европейска федерация на производителите на вълнообразен картон, която разгледа най-новите тенденции в политиката на ЕС по отношение на опаковките, ползвани не само от хранителната и питейна промишленост и изтъкна необходимостта от обединяване на индустрията, за да защити своите интереси и да представи своите виждания за измененията в нормативната база, свързана с опаковките. Представители на производителите на хартия и картон в България споделиха с присъстващите новостите, които те внедряват в своето производство, за да постигнат и двете цели – безопасност за продукта и екологичност.
Втората сесия , засегна редица актуални проблеми, свързани както с екологията, така и с нормативната уредба, регламентираща опаковките за храни и напитки. В презентациите на лекторите намериха място проблемите на новото законодателство, подготвяно от ЕС за пластмасовите опаковки за еднократна употреба, миграцията на вредни вещества от пластмасовите и металните опаковки в храните, връзката екология и финанси, наноматериалите и опаковането, новости в кетъринг опаковките, нетрадиционни методи за създаване на опаковки и други актуални и щекотливи теми.
За интереса на присъстващите към темите говори и фактът, че препълнената зала в началото на конференцията остана пълна до края, че се породиха дискусии по различни теми от презентациите и най-вече, че хората поискаха по-чести подобни срещи, за да са в курса на най-актуалните проблеми по тази тема, важна както за производителите на храни и напитки, така и за партньорите им от страната на опаковките.
ХВП