УХТ отново пръвUFT-3На състояло се съвместно съвещание с представители на едни от най-големите фирми в хранителната индустрия на България, ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Кольо Динков каза: „Идеята за създаването на тази асоциация е обмисляна в продължение на две години. Тя се породи в разговори с партньори от бизнеса от хранителната промишленост за създаване на по-тесни контакти и обединяване усилията на Университета по хранителни технологии, СХП и водещи фирми в бранша, за да постигнем взаимно изгодни цели”. С тези думи започна първото събрание на първото у нас сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма“, което ще обедини усилията на 30 големи фирми от отрасъла и УХТ за създаване на условия за по-добро обучение на студентите и за подготовка на много добре квалифицирани и знаещи карди за ХВП у нас.

Събраните средства от членски внос ще бъдат използвани за повишаване квалификацията на преподавателите в Университета. Част от дейността на Сдружението ще е организиране на стажове и практически обучения на студенти, докторанти и специализанти, както и подпомагане на реализацията им след завършване на обучението в компаниите учредителки. Асоциацията активно ще подпомага съвместни участия в научни и изследователски програми и форуми. Ще работи и за синхронизиране на учебните програми с реалните нужди на бизнеса, като негови представители ще се включат в изготвянето и на учебните програми, а представители на фирмите ще участват и като членове на държавните изпитни комисии в Университета по хранителни технологии.

Поздравявайки присъстващите кметът на Пловдив, Иван Тотев, сподели, че община Пловдив приветства идеята за учредяване на сдружението и заяви: „Изключително съм щастлив, че подобно сътрудничество е облечено в толкова сериозна форма“.

В последвалото обсъждане относно основните цели на Асоциацията взеха участие много от присъстващите собственици и управители на фирми от отрасъла.
Според собственика на пловдивската фирма „Филикон“, г-н Борис Калибацев сдружението трябва да работи за възраждането на Университета, за подобряване на практическата подготовка: „Ще съдействаме фирмите, които ни доставят машини и съоръжения, също да бъдат вмъкнати в учебния процес. Тъй като в момента, студентите, които идват на стаж при нас, никога не са виждали оборудването”. Според него новата структура ще спомага и за привличането на чужди преподаватели, а също така, че се очаква от преподавателите да посочват на бизнеса активните студенти, на които фирмите още от 3-4 курс да им предлагат стипендии, да им осигуряват стаж, а след завършването – и постоянна работа.
Антон Карлов от Каменица подкрепи предложението за създаването на организацията и вижда в нея сериозна възможност за създаване на връзка между бизнеса и бъдещите кадри. Подчерта също, че от самото начало трябва да се състави програма за дейността на Асоциацията, от която да става ясно какво получава бизнесът насреща.
В този контекст бе изказването и на представителят на ВП Брандс Интернешънъл, Иван Папазов, който посочи, че е скъсана връзката между бизнеса и кадрите на университетите. Затова той приветства инициативата за създаването на Бизнес университетската асоциация.
Елза Маркова от Бела България изказа мнение, че така ще се даде възможност студентите в УХТ да се срещат с най-новото в технологиите техниката, използвани в отрасъла. Към това се присъедини и Димитър Маджаров, според когото ще се създаде възможност да се укрепи връзката между реалния бизнес и обучението в Университета.
В тази връзка инж. Любомир Драганов от Техра ООД, като подчерта, че при него всяка година има студенти на стаж, се надява връзката на фирмите със съответните катедри в УХТ да се засили и бъде по-ползотворна.
Последваха още редица предложения от присъстващите, но всички изразяваха убедеността на присъстващите в ползата от новата Асоциация.

Да пожелаем успешен старт и ползотворна работа на първата у нас Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма, създадена по инициатива на Университета по хранителни технологии.