Рибарници на концесияribarniciОбщина Павликени дава на концесия общински рибарници. За целта тя е направила план с обектите, към които вече има интерес. Първи в списъка е включен рибарникът в Лесичери с площ от 29 дка. Очаква се имотът да бъде запазен и поддържан в добро техническо състояние. Планира се процедурата за концесионер да бъде обявена през 2019 г., а срокът на концесията да бъде 10 години.
Вторият рибарник е в Недан и той има площ от 9 дка. Срокът на концесията е 25 години. В рибарника ще бъде развито рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристически и други развлекателни дейности. По този начин ще се гарантира запазването и поддържането на рибарника. За тези два водоема Общината определя концесионни възнаграждения по 40 лв. на декар.
Предстои този план с обектите да бъде одобрен на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 30 август. От администрацията уточниха, че Общината има възможност да предостави концесии и в областта на строителството и услугите, но засега няма такава необходимост.
По в.: Янтра днес – Велико Търново