Отново за опаковкитеpack1 copyЗначението на опаковките в хранителната и питейна индустрия нараства все повече. Натоварена с много функции – безопасност и запазване качеството на храните, хубав търговски вид на стоките, икономическа ефективност и не на последно място отговорност към околната среда, опаковката все повече излиза на преден план когато стане дума за храните и напитките.
Затова списание ХВП тази година ще проведе за десети път Националния конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак 2018“.
Отчитайки важността на темата, специалистите от Центъра за оценка на риска в хранителната верига организираха и проведоха конференция на тема: Безопасност и екологичност на опаковките, предназначени да влизат в контакт с храни“.
pack2 copyСъбитието бе открито от д-р Илиян Костов, зам.-директор на Центъра. Той поздрави присъстващите от името на проф. Бойко Ликов, директор на ЦОРХВ и се спря накратко на важността на проблема с опаковките в хранителната индустрия, като акцентира върху пластмасовите опаковки, превръщащи се във все по-голям екологичен проблем. В последвалите 11 презентации на специалисти от Центъра, от БАБХ, НЦОЗА, научни институти, от лаборатории и фирми, чиято дейност е свързана пряко с опаковките бяха разгледани нормативните документи, регламентиращи качеството и контрола на опаковките, тенденциите в създаването на новите биоразградими пластмасови опаковки, начините за лабораторен анализ и изпитване на различните видове опаковки.
В края на конференцията бяха синтезирани няколко предложения, които ще бъдат предадени на заинтересованите органи с цел да се подобри нормативната уредба, регламентираща производството и контрола на опаковките.

Очаквайте и се включете в традиционната научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в опаковането на храни и напитки“, организирана от сп. ХВП, която ще се състои на 16 октомври в хотел Метрополитен в София и ще предшества финала на конкурса Приз Пак 2018. Повече информация на сайта на списанието през месец септември.