Мениджмънт, маркетинг и стратегически решения чрез тяхprofessionals_marketing_managersВземането на стратегически решения от мениджмънта на компания от хранително-вкусовата промишленост, развитието на дадена марка или портфолио марки в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план са стратегически мениджмънт решения, които често са неразривно свързани с маркетинговата стратегия, която компанията следва…
Виж повече marketing