СЕМИНАР – Търговска марка. Цени, Частна маркаBusinessВ помощ на производителите на храни и напитки Кооперация ХВП организира семинар на който ще се запознаете с важните за всеки производител теми:
Търговска марка. Познаваемост и комуникация. Позициониране на марката.
Ценово позициониране. Ценово сегментиране на пазара. Продаваме ли на правилните цени?
Ценови промоции и влиянието им върху потребителите и позиционирането.
Частна марка. Видове частни марки. Предимства и недостатъци на частната марка. История и тенденции.
Семинарът ще се състои на 6-ти юни 2018г. в Дома на науката и техниката, София,
ул. Г.С. Раковски 108, зала 312.
Повече виж тук: Programa-Seminar-06-18
Заявка: Zajavka-06-06-018
За справки и записвания – тел.: 02 988 0589; GSM 088 464 6919; e-mail: info@fpim-bg.org