УХТ беше домакин на Националното представителство на студентските съветиsn11Университетът по хранителни технологии в Пловдив беше домакин на редовното Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети. Организацията e най-голямото обединение на студентската младеж, представляваща обучаващите се над 230 хиляди студенти в страната. Организацията, с председател Яна Вангелова, е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU) в Република България.
Като символичен домакин на срещата ректорът на Университета по хранителни технологии, проф. Кольо Динков изказа благодарност за работата на ръководството на националната организация, както и за активната дейност на Студентския съвет на УХТ. Той подчерта, че тази година УХТ отбелязва 65 години от основаването си, като в момента във висшето училище се обучават над 3000 студенти в степените бакалавър, магистър и доктор.  Университетът по хранителни технологии в Пловдив е единственият специализиран ВУЗ, който подготвя кадри в областта на хранителните технологии, хранителното машиностроене, биотехнологиите, туризма и икономиката на хранителната промишленост.
Сред гостите на официалното откриване на събитието бяха заместник-кметът на Пловдив по “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” Стефан Стоянов, проф. д-р Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет, ректорът на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева и  ректорът на АМТИИ проф. Милчо Василев.
От името на Управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и от академичното ръководство на Минно-геоложкия университет приветствие отправи проф. Любен Тотев. Той подчерта доброто сътрудничество през последните години между Съвета на ректорите, Националното представителство на студентските съвети и Министерството на образованието.
„Уважаеми приятели, имаме едно общо предизвикателство с Вас – заедно да направим така, че нашата образователна система да е по-конкурентоспособна” – с тези думи заместник-кметът Стефан Стоянов приветства участниците във форума от името на кмета на Пловдив Иван Тотев и общинската администрация.
Той подчерта, че като представители на най-голямата студентска организация младите хора трябва да вложат енергия за това образованието да бъде по-отворено към икономиката и към живота. „Добрата новина е, че то е стъпило на много стабилна основа – имаме добри средни училища, добри университети, но усилието трябва да бъде постоянно, за да бъдем по- конкурентни и да даваме сила на нашата икономика”,  допълни той.