Заведения за хранене и туризъмKuhnja-hotel-restпоръчайОрганизация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела (I част)
Автор:
Стамен Стаменов
Кремена Никовска
Hotel-3поръчайОрганизация и функциониране на хотела
Автор:
Стамен Стаменов
Кремена Никовска
HotelпоръчайХотелиерство
Автор:
Димчо Тодоров
restorantjorпоръчайРесторантьорство
Автор:
Димчо Тодоров
Serv-1поръчайСервиране
Автор:
Стамен Стаменов
Кремена Никовска
RechnikпоръчайХотелиерство (немско-български речник и разговорник)
Автор:
Маргарита Попова