Определението на ЕС за наноматериал се очаква тази есенnanomaterialАктуализираната дефиниция на инженеринговия наноматериал се очаква през септември или октомври тази година, информира Европейската комисия.

Този срок беше потвърден от д-р Рафаел Перес Бербехал от отдела на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) на ЕК, отговарящ за технологиите за преработка на хранителни продукти и за новаторските храни.
В свое изказване по време на провела се в Брюксел в средата на април среща на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) той заяви, че дефиницията, която ще предложи 50-процентов праг за квалифицирането като „нано“, ще бъде част от делегиран акт от Европейския парламент към Комисията.
Този праг – представляващ сериозна печка през последните няколко години при изричното включване на нанотехнологиите в регламента за новаторските храни – е пет пъти по-висок от препоръчания от EFSA през 2012 г.

Разминаване се наблюдава и при базовите определения на това какво е „нано“.
От EFSA постановяват, че наноматериалът се състои от частици с поне един размер, попадащ в рамките между един и сто нанометра, докато в миналото Комисията е приемала наноматериала като съставен от „частици в свободно състояние“ както в агрегатна, така и в агломератна форма.
Според учените нанотехнологията – инженеринг, проведен на наноравнище с частици, невидими за невъоръженото око – разполага с потенциала да създаде нови материали и устройства в сфери като медицината, електрониката, биоматериалите и производството на енергия.

Употреба и опасения във връзка с храните
В областта на храните се смята, че нанотехнологията би могла да спомогне за намаляването на съдържанието на захар, сол и мазнини, за подобряването на вкуса и на хранителните формулировки като цяло.
Публикувано през март 2016г. португалско проучване твърди, че наносистемите могат да се окажат простичко и достъпно средство за защита на ресвератрола от фотодеградация и за стимулиране на абсорбирането му през стомашно-чревната бариера. Възникват обаче и опасения във връзка с безопасността и природосъобразността на новата технология.
От EFSA подчертават, че наноматериалите „могат да окажат токсични ефекти, различни от тези при конвенционалните форми“.
В свое писмо до Комисията от 2012 г. EFSA предупреждава: „С оглед на неизяснените понастоящем въпросителни около безопасността за приложенията, свързани с храните, следва да се обмисли по-нисък праг на броя на наночастиците, например 10 процента, вместо предложения в настоящите препоръки (50 процента).“
Актуалната дефиниция в рамките на Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите (FIC) – влязъл в сила едва миналата година – следва да бъде изтрита преди трансферирането към актуализирания регламент за новаторските храни, допълва Перес Бербехал.
Споменатият актуализиран регламент за новаторските храни ще се прилага от 1 януари 2018 г.

„Въпросите около „нано“ все още са обект на анализи от страна на различни генерални дирекции, тъй като „нано“ фигурира в много различни продукти – от храните до козметиката, например.“

По http://www.nutraingredients.com/