Интересът зад граница към традиционните месни продукти растеkaiserОт месните продукти с традиционно-специфичен характер най-голям е интересът към филе “Елена”, затова 16 от членовете на сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти” са се регистрирали като ползватели на технологията. Това казаха производители от Сдружението по време на приключилото в края на февруари изложение за храни и напитки “Фудтех”, където организацията имаше общ щанд.
От “Димитър Маджаров” и “Белла България” посочиха, че изнасят от традиционния асортимент в над 10 страни в Европа, като най-големи са продажбите в Англия, Испания и Кипър. Филе “Елена”, “Кайсерован врат Тракия”, роле “Трапезица” и “Панагюрска луканка” са интересни най-вече за българите зад граница, но производителите са амбицирани да ги наложат и за местните консуматори, казват от двете компании.
И четирите продукта са по традиционни рецептури, с непроменен начин на производство в продължение на над 25 години, със специфични подправки и технология на сушене и овкусяване. Продуктите се разпознават по синия знак и надписът “Храна с традиционно специфичен характер”. Знакът е поставен на видно място на етикета и е гаранция, че производителят спазва стриктно стандарта за производство – по отношение на вложена суровина, технология на производство и използвани подправки.
Производството на храни с традиционно-специфичен характер се подчинява на строго определени правила. Първото от тях гласи, че могат да бъдат произвеждани само от фирми, които членуват в специално създадено сдружение. По правило тези сдружения са отворени и към тях могат да се присъединяват нови членове.
Второто изискване е стриктно спазване на рецептурата, технологията и условията за производство, описани в съответната документация, с която се иска защита в Брюксел.
Членството в сдружение дава възможност за вътрешен контрол над производителите. Основният контрол обаче е възложен на външни сертифициращи организации, които се одобряват от министъра на земеделието и храните. Веднъж годишно те проверяват дали производителите спазват правилата и описаните характеристики, които определят традиционно-специфичния характер на съответната храна. Проверките се заплащат от производителите, които подлежат на контрол и от Българската агенция по безопасност на храните.
Сдружение “Традиционни сурово сушени месни продукти” е създадено в 2009 година. В него участват 22 български месопреработвателни предприятия. Целта му е да запази традициите в производството на български месни продукти и да ги популяризира зад граница.