Курс по маркетинг в ХВПУважаеми колеги,

Конкуренцията на пазара на храни и напитки е все по-ожесточена. Пазарът е отворен глобално… Как да реагираме?
Заповядайте на поредния курс за фирмите в отрасъла –  Разработване и маркетинг на нов продукт в хранително-вкусовата промишленост.
Курсът е с практическа насоченост за формиране на знания и умения в сферата на маркетинга, и проучванията на потребителите и пазара. Всичко това ще създаде предпоставки и ще ви помогне за повишаване на ефективността при пускането на нови хранителни продукти на пазара.
27 април 2017, София, Дом на науката и техниката, ул. Г. С. Раковски 108

Програма на курса:Programa-Kurs-04-017              

Заявка за курса: Zajavka-27-04-017