Нормативни документи1244027659548489НАССР в ресторанта
Автор: Борислав Борисов
поръчай
12440278908126693

Европейски нормативи за ХВП – І част

поръчай

U-nie-na-bezopasnost

Наръчник за управление на безопасността на храните при преработка на плодове и зеленчуци

Автори: проф.д-р Пламен Моллов,
доц. д-р Росица Еникова, Надежда Василева, доц. Захари Велчев;

ст.н.с. д-р Тана Сапунджиева

поръчай

HACCP-KonsНАССР при преработка на плодове и зеленчуци

Автори: З. Велчев, И. Николов

поръчай

Energ_efekt

Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци

Автори:д.н. Д.Бранков, ст.н.с. Илияна Павлова, инж. Димитър Баев

поръчай

DPHP

Правила за добри производствени и хигиенни практики в консервната промишленост

Автори: доц. Захари Велчев,

доц. д-р Иван Николов

поръчай