IBAКTECH Истанбул Ви очаква14 международен търговски панаир за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и технологии в Истанбул Ви очаква!    (23 – 26 април 2024)
Много възможности за бизнес и за развлечение!
Програма: IBATECH 2024

Заявка за пътуване


Адрес на фирмата


Домашен адрес


Данни за фактура


Verification