IBAКTECH Истанбул Ви очаква13 международен търговски панаир за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и технологии в Истанбул Ви очаква!    (27 – 30 март)
Много възможности за бизнес и за развлечение!
Програма: Programa-IBAKTECH-020

Заявка за пътуване


Адрес на фирмата


Домашен адрес


Данни за фактура


Verification