Форма за рецензиранеУважаеми колеги,

Благодарим на всеки от Вас, наел се да рецензира научни статии, предложени за публикуване в сп. ХВП. С оглед да помогнем Вашата работа, Ви предлагаме следната форма за рецензия: RECENZENT