Реклама в сп. ХВПЕдинственото специализирано научно-приложно списание “Хранително-вкусова промишленост” се разпространява по абонамент и чрез интернет сред специалисти в отрасъла, обслужващата сфера и търговията. Това е гаранция, че Вашата реклама ще достигне до точните хора, които Ви интересуват и ще постигнете по-голям ефект от своята инвестиция.
Запознайте се с възможностите за реклама, които Ви предоставя сп. ХВП: Tarifa-2020