Реклама в сп. ХВПЕдинственото специализирано научно-приложно списание “Хранително-вкусова промишленост” се разпространява по абонамент и чрез интернет сред специалисти в отрасъла, обслужващата сфера и търговията.  Освен това, съкратен вариант с всички реклами се разпространява безплатно до над 7000 и-мейл адреса на фирми от отрасъла. Това е гаранция, че Вашата реклама ще достигне до точните хора, които Ви интересуват и ще умножите многократно ефекта от своята инвестиция.
Запознайте се с възможностите за реклама, които Ви предоставя сп. ХВП:Tarifa-2023