България последна в ЕС по реално потреблениеmagazinБългарската икономика сериозно изостава от тази на Европейския съюз. От всички държави членки страната ни е на последно място в класация по реално потребление, измерено според паритета на покупателната способност. То се равнява на 55% от средното за Европа по данни за 2017 г. Освен по този показател, България е последна и по Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, става ясно от доклад на”Евростат”, публикуван на 19 юни. Continue reading

Чужденци ще градят най-голямата мандра в ХасковскоBiologika_pasishte2Чуждестранни инвеститори запознаха министъра на земеделието и храните Десислава Танева с решението си да изградят кравеферма с 5000 крави с млекопреработвателно предприятие към нея на територията на област Хасково. Инвестицията е на стойност 30 млн. евро, като преките чуждестранни средства са 10 милиона евро. Continue reading

Food Factory 2016: научната програма вече е онлайн!FoodFactoryМоже би сте осведомени, че Осмата международната конференция за хранителното производство на бъдещето ще се проведе от 19-ти до 21-ви октомври в Лавал (Франция). Четирите научни теми ще бъдат:
1. New Food Factory – Проектиране на нови технологии за Continue reading

Как потребителите си избират сладолед?icecream2Използвайки данните от проучвания сред потребители от цял свят, GNT Group (Джи Ен Ти Груп – холандски производител на добавки и оцветители за храни) формулира петте водещи фактора, оказващи влияние върху окончателното решение на консуматора при закупуването на  сладолед. Continue reading

Удължаване срока на ПРСРRSRПериодът за прием на проектни предложения по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъде удължен до 4 септември 2018 г (17:30 часа). Заповедта е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите.