Добавките в храни през август-октомври 2014 годинаbabhЗа периода август-октомври, 2014г. в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF –Виж в края) са постъпили 32 броя нотификации, касаещи добавки в храни, от които 4 броя са предупредителни, 17 за недопуснат внос, 7 за насочване на вниманието и 4 за проследяване.
На графиката е показана тенденцията на броя нотификации за посоченият период. Интересно е да се отбележи, че броят на нотификациите за добавки в храни през месец октомври е най-висок (15 броя) в сравнение с броя нотификации за месеците август (10 броя) и септември (7 броя). Continue reading

260 млн. лв. одобрени по подмярка 4.1DFZ-Logo577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. Одобрената субсидия по тях е в размер на Continue reading

За бързо одобрение на Програмата за морско дело и рибарствоfish „Ще работим за максимално бързото одобрение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 от Европейската комисия” –  заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 2007-2013 г. (ОПРСР) в Бургас. Continue reading

Промяна в Наредба №9childrenEng2Изплатените до момента средства за животновъдство през 2014 г. са близо 130 млн. лв. Изцяло преведени са евросубсидиите по Схемите за специфично подпомагане, а в началото на 2015 г. ще бъде изплатен и остатъкът от 30% от националните доплащания. Това беше отчетено на Консултативния съвет по животновъдство, на който бяха съобщени предложенията на Министерството на земеделието и храните за законодателни промени в подкрепа на сектора.
МЗХ ще промени Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Continue reading

Ще решаваме проблемите заедно с браншовите организации…MZH-BO „Политиката, която ще следваме в развитието на българското земеделие, е да чуваме реалните проблеми от вас и да ги решаваме заедно“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща с представители на браншовите организации в земеделието. Тя допълни, че ще бъде сформирана и работна група, която да подготви актуализация на поземленото законодателство. „Наложително е да имаме норми, които да отразяват реалните поземлени отношения“, уточни тя. Continue reading

Интересът зад граница към традиционните месни продукти растеkaiserОт месните продукти с традиционно-специфичен характер най-голям е интересът към филе “Елена”, затова 16 от членовете на сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти” са се регистрирали като ползватели на технологията. Continue reading