Търговска мисия в Дания за ХВПHAND-ColorИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия за производители на храни и напитки, която ще се проведе в периода 21 – 24 февруари 2015 г. в Копенхаген, Дания.
За участниците в промоционалната проява се организират двустранни срещи с датски бизнес партньори и посещение на специализираната изложба Copenhagen Food Fair 2015.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:
•самолетен билет
• вътрешен транспорт и трансфер
• хотелско настаняване
• отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Търговската мисия до Копенхаген, Дания, се организира по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Заявките за участие се приемат до 25 ноември 2014 г. включително!

Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg и на Националния експортен портал www.export.government.bg.
Допълнителни консултации могат да бъдат получени от експертите на ИАНМСП: Светла Запрянова (тел: 02 940 79 75), Наталия Нечева (тел.: 02 940 79 79).
14.11.2014
Сп. ХВП е Вашето