REX системата на ЕС за удостоверяване на преференциалния произход на стокиREXАгенция “Митници” информира, че съгласно разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС), от 01.01.2021 г. стоките с произход от Обединеното кралство и от ЕС могат да ползват преференциално тарифно третиране при внос в двете страни по споразумението при условие, че са изпълнени всички необходими за това условия и че стоките отговарят на изискванията на правилата за произход, включени в Глава 2 „Правила за произход“ от Дял I „Търговия със стоки“ към  Втора част „Търговия, транспорт, рибарство и други договорености“.
Повече информация в:
REX система на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери

Аспекти на преференциалния произход във връзка със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна

Формулярът за заявяване на регистрация е REX:
Приложение 22-06А във връзка с регистриране на износителите от Европейския съюз за целите на доказване на произхода на стоките във връзка със споразумения за свободна търговия, сключени между ЕС и държави партньори
Документите са публикувани в Информация за бизнеса/ Митническа дейност/ Правила за произход на стоките

Необходимо е да предвидите!
Поради големия брой входящи заявления издаването на REX номер може да отнеме няколко работни дни.
Документът, съдържащ информация за регистрацията в REX системата на ЕС, се изпраща с известие за доставяне чрез пощенска услуга на адреса, вписан в заявлението.
Полезни линкове:  Информация е публикувана и на сайта на Европейската комисия
Още информация за новите правила във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС вижте в секцията Брекзит