20 млн. евро за интелектуална собственост на МСПPatentiНа 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства ( Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя ваучери за интелектуална собственост в помощ на малките и средни предприятия (МСП) със седалище в Европейския съюз. Чрез тях МСП ще получат достъп и ще се възползват от своите права на интелектуална собственост (ИС).
С новата схема, която ще бъде достъпна за всички предприятия в ЕС, отговарящи на официалното определение за МСП, се предлага финансово подпомагане под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan), с максимален размер до 1500 евро на предприятие.
На 11 януари 2021 г. ще бъде отворен първият от петте прозореца за подаване на заявления, чиято активност ще продължи през цялата 2021 г.
Новата схема се управлява чрез програмата Ideas Powered for Business на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (EUIPO) и представлява част от плана за действие на Европейската комисия в областта на ИС. Тя се осъществява в сътрудничество с националните и регионалните ведомства за интелектуална собственост в ЕС.
Изискванията, сроковете и друга информация за схемата вече са налични за справка в центъра за Ideas Powered for Business.
Научете повече подробности и вижте как да кандидатствате:
Фонд за МСП   https://www.bpo.bg/bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/sluzhbata-na-evropeyskiya-sayuz-za-intelektualna-sobstvenost-euipo/fond-za-msp/

SME Fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund

По https://www.infobusiness.bcci.bg/