ХВП 7/2020 е при васKorica-07-20Здравейте, уважаеми читателю,
С 620 първокурсници Университетът по хранителни технологии започна своята 68 година на създаване на кадри за един от най-важните сектори на икономиката – хранителната и питейна промишленост. Да пожелаем на всички студенти в УХТ успех в дебрите на хранителната наука, а на преподавателите им спорна година в полагането основите на бъдещата професионална реализация на младите хора!
А списание ХВП, което догодина ще закръгли своите 70 години, разбира се АКО…, отново се опитва да ви направи съпричастни към най-новите тенденции в развитието на хранителната наука и практика, към новостите в тях и актуалните проблеми, които те трябва да решават. Защото никой не трябва да си прави илюзия, че постиженията на съвременната наука във всички области могат да станат реалност ако Хранително-вкусовата промишленост не работи както трябва. И не е далеч бъдещето, в което липсата на храна и вода (климатичните промени!), за съжаление могат да станат катализатор на най-големите проблеми за световното човечество.
Затова нека работим заедно за динамичното развитие на тази индустрия, да търсим новостите и колкото и да е трудно понякога, да ги внедряваме в практиката. Това е пътят.
В този контекст на мисли е и нашият Национален конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“, който провеждаме за 12-и път и посветената на тази актуална тема Конференция „Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба“, която ще се проведе на 21 октомври 2020г. в София. Очакваме Ви!
Очакваме Ви и на хранителните изложения в Интер Експо Център София от 4 ноември, където ще може да обменим мисли, да ни посочите пропуските, да си купите интересна специализирана литература.
А, за да ни помогнете да посрещнем достойно 70-годишния юбилей на списание ХВП, не пропускайте да се абонирате за 2021 година. Сторете го още сега, за да се възползвате от отстъпките.