Четири нови процедури по ОПИК от 200 млн. лв.G2B„До края на месец октомври ще стартират четири нови процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.”
Това заяви заместник-министърът на икономиката г-жа Яна Топалова, която откри онлайн събитието „Government2Business: Държавата в подкрепа на бизнеса“, организирано от Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Заместник-министър Топалова подчерта, че до края на месец октомври ще стартира процедура по ОПИК в подкрепа на т.нар. „големите-малки“ компании с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с бюджет  78 млн.лв. , както и процедура за „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ с бюджет също от 78 млн. лв.
„Подписахме вече и договорите с министерствата на транспорта и на туризма, които ще са директни бенефициенти за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по ОПИК. Договорите са за процедури за подкрепа на малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози с бюджет от 30 млн.лв. и процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти с бюджет от 10 млн.лв“, допълни тя.
Не живо и изцяло онлайн събитието представи финансовите мерки в подкрепа на МСП от страна на ИАНМСП, Българската банка за развитие, ОПИК, Фонд на фондовете, Българската агенция за експортно застраховане и Българската фондова борса пред близо 400 представители на бизнеса, предприемачеството, медии и граждани.
Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков заяви, че Агенцията традиционно подкрепя българските предприятия чрез Национален иновационен фонд, а в момента екипът работи и по Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП, като само в рамките на месец от кандидатстването на фирмите екипът на ИАНМСП успя да раздаде и първите ваучери на бенефициентите.
Той допълни, че в момента тече и процедурата по кандидатстване в пилотното издание на експортната програма на Експортен хъб България, която ще подпомогне 15 български компании да стъпят на международните пазари, наред с изпълняваните програми за интернационализация от страна на ИАНМСП, свързани с организирането на националното участие на мащабни търговски изложения по света, търговски мисии, двустранни бизнес форуми и други.
Изпълнителният директор на ИАНМСП подчерта, че са налични редица финансови инструменти от страна на държавата в подкрепа на бизнеса в настоящите икономически условия, но съществен елемент в тяхното реализиране е информирането на частния сектор навременно и качествено за техните процедури по кандидатстване и изпълнение.
Г-н Таков информира, че Агенцията стартира активна работа по посока консултиране на бизнеса, като обяви и старта на съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете – МСП съветник – интерактивна платформа, която дава подробна информация за възможностите за финансова подкрепа на предприятията от страна на редица институции.
Той допълни, че приложението, налично на сайта на Агенцията, а съвсем скоро и на сайта на Фонда на фондовете, ще дава възможност и за консултации от експертите на инициативата, като компаниите предварително ще попълват анкета, която ясно да определи нуждите им.
Пълен запис на събитието е наличен в YouTube канала на ИАНМСП, а скоро ще бъде наличен и на официалния сайт на Агенцията www.sme.government.bg.