Следващият брой на сп. ХВПHVP-logo-R-miniСъществуването на днешната хранителна и питейна индустрия е немислимо без съвременните иновативни суровини и добавки. И най-заклетите привърженици на някои съвременни теории за „здравословно“ хранене признават, че техните храни не могат без постиженията на този сектор в ХВП.  Затова традиционно посвещаваме основната тема на майското издание на списание ХВП на суровините и добавките – важен елемент за подобряване на качеството и за повишаване на функционалността на храните и напитките.
Предлагаме Ви да се включите чрез публикуване на рекламен или PR материал (платена публикация), разкриващи предимствата на вашите продукти и услуги, или по друг, избран от Вас, начин.
ВАЖНО!   Чрез печатния и интернет варианта на списанието с Вашата фирма ще се запознаят около 7500 производители на храни и напитки, фирми, обслужващи отрасъла и търговци.
И още нещо – чрез своето участие Вие не само ще достигнете огромен брой потенциални клиенти, но и ще помогнете за запазването на единственото научно-приложно списание на Отрасъла, което вече почти 70 години се стреми да бъде полезно за всички специалисти в българската хранителна и питейна индустрия и наука.
Предложенията Ви за включване в брой 4/2020 на сп. ХВП очакваме до 25 май 2020 г.
Благодарим предварително на всички, които се включат в новия брой на сп. ХВП!

С уважение:
Петко Делибеев,
гл. редактор