За качеството и безопасността на храни, напитки и фуражиAA1Традиционният четиридневен обучителен семинар, посветен на качеството и безопасността на храните започна вчера в новата зала на Университета по хранителни технологии „Хоризонт“. Единадесетото му издание е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра „Биотехнология“ на УХТ, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Както каза председателят на организационния комитет и инициатор на семинара проф. Ангел Ангелов при откриването на семинара: „Всички знаем, че до 2050 година се очаква световното търсене на селскостопански продукти и храни да се увеличи с над 50 процента заради нарастването на населението в световен мащаб. Всичко това ще постави на изпитание екосистемата на цялата планета, но храната трябва да бъде призната като универсално човешко право. Аз бих казал, че това което ни събира днес е да произведем и предложим на потребителите безопасни храни, произведени съгласно регламенти, наредби и стандарти.
kdВ своето приветствие проф. дтн инж. К. Динков – ректор на Университет, по хранителни технологии, благодари на проф. Ангелов за упоритостта, с която вече 11 години организира този семинар, в едно от водещите направления на дейността на Университета, свързана с производството на храни и напитки, а именно осигуряване на качество и безопасност на храните. След това той направи кратко представяне на Университета и неговите възможности за подготовка на висококвалифицирани кадри за отрасъла, като се спря и на допълнителните дейности, които УХТ поддържа, за да предостави отлични условия за обучение на бъдещите инженер-технолози. Той изтъкна стремежа на Университетското ръководство непрекъснато да подобрява връзката между обучението и бизнеса в хранителната индустрия.
ggДиректорът на Център за оценка на риска по хранителната верига, проф. д-р Георги Георгиев, поздрави присъстващите и се спря накратко на необходимостта от навременна оценка на риска в контекста на осигуряване на безопасност на храните.Той обърна внимание и върху новите предизвикателства на времето, свързани с новите храни, опаковките и други актуални проблеми, чието решаване е свързано директно с осигуряването на безопасност и качество на храните.
Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, зам.-изпълнителен директор на БАБХ, подчерта tjaвисокото професионално ниво на провежданото обучение, на което тя е присъствала няколкократно. Тя прочете поздравителното писмо на директора на БАБХ д-р Дамян Илиев, в което между друго се казваше: Това обучение, което се провежда вече от години в партньорство с Агенцията само показва, че този формат е успешен, но и че към темата се проявява интерес и че тя е значима за експертите в трите сектора – храните, напитките и фуражите, за обществото като цяло… Превърнал се в еталон за високо ниво на обучение, той привлича вниманието на производителите в сферата на хранително-вкусовата промишленост, ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, преподаватели в различни училища, изследователи в различни институти на БАН и ССА, както и на студенти от цялата страна.
Семинарът започна с въвеждаща лекция на проф. Ангел Ангелов, посветена на Безопасността в хранителната верига, определящ фактор на глобалната продоволствена сигурност, умело илюстрирана със снимков и фактологичен материал за проблемитепред човечеството по отношение на изхранването. Д-р Илиян Костов, зам.-генерален директор на ЦОРХВ представи дейността на Центъра, а д-р Александрина Борисова запозна присъстващите с методите и правилата на официалния контрол.А през следващите дни освен лекции, участниците ще имат възможността на практика да се запознаят с най-актуалните методи за лабораторен анализ на храни и фуражи.
С цялата програма на семинара може да се запознаете на: http://www.safefoodlab.com/