Възможности има. Действайте!1Не му е лесно на съвременния мениджър. Какво по-напред да направи? Да осигурява финансиране и материално-техническото снабдяване, да намира дефицитна работна ръка, да разширява производството и асортимента, да внедрява иновации, да дигитализира дейността или да търси пазари и ред още неотложни задачи. На предприемачите от малките и средните предприятия им е още по-трудно, затова те очакват и помощ от държавата. За улеснение на нашите читатели поканихме да ни гостува изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), д-р Бойко Таков.
Прочетете интервюто тук:MSE