Нови технологии за сигурно бъдещеViaExpoИнтелигентните решения за сгради и градска инфраструктура, зeмя без депа, превръщането на отпадъците в ресурс, преосмислянето на цялата енергийна система, използването на слънцето, водата, вятъра – това е бъдещето.
Кои са технологиите, които щадят околната среда, повишават ефективността и конкурентоспособността, моделират нови модели на поведение и производство?
От 16 – 18 април в София ще се проведат традиционните изложения и конференции: Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & BE), Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове).
Ще бъдат представени нови продукти и рентабилни решения от 14 държави с приложениe в индустрията, общините, селското стопанство и бита.
Ако желаете да се запознаете с иновативни технологии, да се срещнете с интересни специалисти, не пропускайте изявата!
Организатор: 032/ 966 813, 0888 279 796, nelly@viaexpo.com, www.viaexpo.com