По-амбициозни цели Нестле България в корпоративната социална отговорностNestle-1„Ние вярваме, че нашата компания ще бъде успешна в дългосрочен план чрез създаване на стойност както за нашите акционери, така и за обществото. В продължение на 25 години на българския пазар ние инвестираме в силни и устойчиви програми в полза на хората.“, сподели изпълнителният директор на Нестле България Емануел Артур на специално събитие в Борисовата градина в София. На него присъстваха представители на правителствения и неправителствения сектор, дългогодишни партньори на компанията, спортни легенди, нутриционисти и множество популярни личности. Сред официалните гости бяха Министерството на образованието и науката в лицето на зам.-министъра на МОН,  Таня Михайлова, главният секретар на Министерството на младежта и спорта, Асен Марков, зам.-кмета на  Столична община, Дончо Барбалов, Стамен Янев, изп. директор на Българска Агенция за инвестиции и др.
Нестле обяви, че продължава да работи усилено за подобряване на продуктите си. Количеството на обогатените порции възлиза на 40 милиона годишно. Сред ангажиментите на компанията са намаляване на захарите в зърнените продукти с 40%, както и 10% по-малко наситени мазнини.

Нестле за Живей Активно! с грандиозно завръщане
През 2018 г. Нестле за Живей Активно! придоби национално покритие и мотивира хиляди хора от цяла България да се движат повече, като успешно си партнира с над 100 институции, спортни клубове и федерации, експерти и известни личности. През 2019 г. инициативата има амбицията да надскочи досегашните си издания, като вдъхнови още повече българи да се включат в спортни предизвикателства. На 23 юни 2019 г. Нестле за Живей Активно! се завръща в София по-завладяващо от всякога – с 10 нови партньори и посланици на движението и балансираното хранене.
„В продължение на 25 години Нестле ни показва, че се грижи за българското общество като обръща внимание на всички обществено важни сфери. Нестле за Живей Активно! е позитивен пример, защото демонстрира спортът дава щастие и тръгва от игрите от ранна детска възраст. Именно затова е важно инициативата да получава подкрепата на всички нас и да обединяваме усилия в името на по-здраво общество.“, сподели Асен Марков, главен секретар на Министерството на младежта спорта.
„Радвам се, че Нестле за Живей Активно! се завръща и се надявам да привлече много повече участници. Една от тайните на успеха на инициативата, пример за корпоративна социална отговорност, е че всяка година Нестле я надгражда. Столична община усилено подкрепя спорта и инициативите, които допринасят за неговото популяризиране сред подрастващите. Нашата цел е да няма училище без физкултурен салон.“, сподели Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

“Нестле за по-здрави деца” влиза и в детските градини
През 2018 г. „Нестле за по-здрави деца“ се фокусира върху посланието, че доброто хранене в началния етап на живота води до едно по-здраво бъдеще за всеки човек. Във фаза 1 на програмата се включиха 12 075 деца от 119 училища. Нестле България, съвместно с партньорите на Програмата, продължават да следват ангажимента за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище. За постигане на голямата цел, а именно българските деца да растат здрави и щастливи, компанията предвижда още повече активности и стимули за фаза 2 от проекта, с които да мотивира още над 10 000 деца, 13 000 учители и родители. Също така „Нестле за по-здрави деца“ ще разшири обхвата си, като запази сегмента на училищата и добави и този на детските градини, обхващайки и най-малките.
„Благодаря на Нестле за коректното партньорство, насочено към изграждане на едно здраво българско общество. Работим усилено в посока устойчиво развитие на учениците и тяхната мотивация сами да изработят модел на здравословен начин на живот.“, сподели Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Нови възможности за работа, стаж или практика в Нестле
Нестле България следва неотлъчно своята политика за корпоративно-социална отговорност, насочена към насърчаване на младежката заетост и продължава да бъде устойчив инвеститор в човешкия капитал. Компанията има 25 години устойчиво бизнес присъствие в България и 20 от тях посвещава на работа с и за младите хора в страната. Като част от инициативата „Нестле се нуждае от младите хора“ за периода 2014 – 2018 г. компанията е осигурила възможност за работа, стаж или практика на над 550 млади хора до 30-годишна възраст. През 2019 г. Нестле България ще даде на нови 100 участника да се включат в събитията „Готовност за работа“ и ще осигури 50 места за работа, стаж или практика в Нестле България.

Нестле пести по 165 литра вода в производствената си дейност
Както вече ви информирахме преди известно време, спестената през 2018 г. вода от фабриката в София е достатъчна за 600 домакинства за 1 календарна година. През 2019 г. Нестле България се ангажира да надгради постигнатите резултати, като работи в посока оптимизиране на циклите за индустриална охлаждаща вода. Целта на компанията е да намали консумацията й с още 4%, което ще спомогне допълнително за опазване на околната среда. През 2018 г. спестената от производствените процеси пластмаса се равнява на 20 т , а през тази година ще премахне от офисите си 500 000 чаши, 100 000 плика, 25 000 прибора.