Европарламентът защитава малкия бизнесborsaНа 12 март Европейският парламент гласува нова директива, която цели да гарантира по-добро отношение към селскостопанските производители и малките фирми в хранителния бизнес от големите играчи, като супермаркетите и крайните търговци.
Малките доставчици често са зависими от тези, които правят поръчките, и са принудени да спазват условията, наложени едностранно от по-големия им партньор.

Какво се променя
Новите правила налагат забрана на редица практики, които са в ущърб на по-малките участници на пазара (производители, кооперативни дружества, преработващи компании и търговци с оборот до 350 млн. евро). Забраната обхваща:
•    забавени плащания за нетрайни храни;
•    отмяна на поръчка в последния момент;
•    едностранни промени по договори или промени със задна дата;
•    принуждаване на доставчика да плаща за развалени продукти;
•    отказ от сключване на договори в писмена форма.
Други практики, като връщането на непродадена стока на доставчиците ще бъдат разрешени, само ако изрично са включени в договора между страните.
Правилата ще важат и за доставчици извън ЕС.
Страните членки ще определят национален орган, който ще отговаря за спазването на изискванията и ще има правомощия да провежда разследвания и да налага санкции при нарушения.

Защо са нужни правилата
Нелоялните търговски практики заплашват оцеляването на малките производители на храни. Те водят до неочаквани за тях разходи и по-ниски от планираните приходи. В дългосрочен план това води до концентрация на хранителния бизнес, което е в ущърб на потребителите.
В изследване на Евробарометър от 2018 г. 88% от анкетираните са заявили, че е важно да се засили ролята на селскостопанските производители във веригата на хранителни доставки.

Какво следва
След гласуването в Парламента новите правила ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета.

Участници в хранителния сектор

  • 11 милиона селски стопанства
  • 300 000 преработвателни предприятия
  • 2,8 милиона доставчици и търговци
  • 500 милиона потребители

По https://www.infobusiness.bcci.bg/