Брой 1/2019 на сп. ХВПuntitledИма една дума, която отразява развитието на икономиката – инвестиции. За съжаление, в последно време доста рядко тя влиза в обръщение когато говорим за нашия отрасъл. Но ето че в началото на тази година в медиите и интернет пространството се появиха информации за нови инвестиции – както в нови предприятия, така и за разширяване на съществуващи (някои от тях може да видите на нашия сайт). И, което е по-важно, преобладават българските инвестиции, също една положителна тенденция. Та ако е вярна поговорката, че Денят се познава от сутринта, дано през цялата година е така.

Ето, че и ние отново сме заедно, уважаеми читателю. Благодарим ти за инвестицията, наречена абонамент за списание „Хранително-вкусова промишленост“. Не е голяма, но вярваме, че това което ще получиш през годината ще бъде достатъчно, за да не съжаляваш.
И понеже става дума за инвестиции, ще си позволя да поканя онези от Вас, които имат възможност и желание, да направите още малко инвестиции в нашето списание. Предлагаме Ви да станете спомоществовател (спонсор) на списанието, срещу което ние ще намерим начин да се отблагодарим…
А за нашите редовни автори, научните работници, е информацията, че сп. ХВП е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.
Както знаете, традиция е първият ни брой да е посветен на изложенията Винария, Фудтех, Агра и др. през февруари в Пловдив. Затова искаме да ви поканим да ни посетите в Палата 10, щанд Е-1.
Пак по неписана традиция в следващият ни брой ще доминират темите, свързани с Великден, ще акцентираме върху хляба, хлебните и сладкарски изделия – тенденции, новости, суровини и материали. Така че, ако има какво да споделите, знаете че нашите страници са отворени за вас.
И не забравяйте, че през тази година ще актуализираме Каталога на хранителната и питейна индустрия в България, а Националният конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“ ще се проведе за единадесети път. Убеден съм, че и тези инвестиции биха ви били полезни.
С уважение,
Петко Делибеев,
гл. редактор