Конкурс за млад микробиологlabФондация „Академик проф. д-р Стефан Ангелов“ обявява конкурс за най-добра научна работа за млад микробиолог в страната.
Кандидатите трябва да бъдат на възраст до 35 години, а работите  – отпечатани  през 2018г.
Заявления за участие в конкурса, придружени от кратка автобиография и отпечатък на работата се подават при гл. ас. д-р Иванка Николова до 20 февруари 2019г. на адреса на Фондацията : Институт по микробиология „Стефан Ангелов“;
Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 26,
лаб. 309 или кабинет 318;1113 София
тел.: 02 979 31 09; факс: 02 870 0109
e-mail: vanianik@mail.bg