Каквото и да правите, да бъде със страст и пълна ангажираностEmmanuel-Artur„Във времена, които предлагат все повече възможности, каквито и функционални умения да придобиете, кариерният път постоянно ще се променя“, споделя очакванията си за бъдещето на професиите в хранително-вкусовата индустрия Емануел Артур, изпълнителен директор на „Нестле“ България. Ето какво сподели той за кариерното ориентиране на младите.

Кои са според Вас най-значимите иновации в хранителната индустрия в последните 5 години?
Свидетели сме на няколко тенденции в предпочитанията на консуматорите, които водят до редица иновации с различна значимост. От една страна, търсенето на по-здравословни продукти става все по-засилено. В много от случаите то изисква продължителни технологични разработки, за да бъдат предложени продукти с по-здравословен профил – с по-малко захар, сол или мазнини. В Нестле, например, разработихме уникална технология, нова структура на захарта, благодарение на което лансирахме продукта Milkybar Wowsomes – във Великобритания и Ирландия през 2018, с 30% по-малко захар в сравнение с другите шоколадови продукти. Със сигурност, в идните години ще последват още много други иновации в тази насока. От друга страна, все по-засилено става търсенето на по-органични, натурални или органично отгледани продукти. Ние, както и много други производители, се развиваме бързо в тази област. Електронната търговия и дигиталният маркетинг напълно промениха начина, по който хората, и в частност поколението милениум, взаимодействат с продуктите и брандовете, което води до нови начини, по които развиваме бизнеса си. Ценностите на новото поколение и технологиите водят до големи промени и иновации в хранителната индустрия.

Какви специалисти изискват тези иновации?
Тези тенденции изискват набор от функционални компетенции – дигитални, знания за храненето и храните, технология на храните, маркетинг умения. Това, което е дори още по-важно от функционалните знания, са личностовите и „меки“ умения – умението да се свързваш с другите, любознателността, предприемаческото мислене. Тези умения не се отнасят към конкретна индустрия или професия, но са от съществено значение за всички нас, за да бъдем успешни и да се адаптираме лесно в постоянно променящата се среда.

Бихте ли назовали позиции във вашата индустрия, които дори не  са съществували преди няколко години?
Дигитализацията определи нуждата от специалисти дигитален маркетинг и електронна търговия в нашата индустрия – нови позиции, които бяха създадени преди няколко години. Нашите специалисти, отговорни за създаването на социална общност около брандовете и мониторинг на социалните канали, ни помагат да разберем по-добре как потребителите възприемат нашите марки. Ролята на нутриционистите става още по-важна и съществена, за да можем да отговорим на тенденциите за по-здравословни и органични продукти.

Какви нови професии очаквате да се появят в идните 5-10 години?
Трудно е да предвидим с точност бъдещите професии, но с лекота можем да очертаем уменията, които ще бъдат нужни в близко бъдеще. Очакванията ни са, че работата ще бъде организирана все повече на проектна база, в разнообразни, мултифункционални екипи, в които всеки ще допринася със своята индивидуална експертиза. Очакваме също така все повече работа във виртуални екипи. Tова ще изисква дори още повече гъвкавост, адаптивност, любознателност и предприемачески дух.

Какъв съвет бихте дали на младите хора, които все още не са завършили образованието си?
Във времена, които предлагат все повече възможности, каквито и функционални умения да придобиете, кариерният път постоянно ще се променя. Ето защо, „меките“ умения като гъвкавост, любознателност, предприемаческо мислене ще определят успешните професионалисти в бъдещето. Моето послание към младите хора е: каквото и да правите, нека бъде със страст и пълна ангажираност!

По https://www.economy.bg/