Земеделци не са декларирали данъциpari_00450 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017, но не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно, след като НАП получи данни от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година субсидии. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.
Въпреки че агросубсидии се изплащат от много години, едва сега приходната агенция е решила да направи засечка с данните от фонд „Земеделие“, който изплаща помощите, за да разбере дали сумите са вписани в данъчните декларации на земеделците за 2017 г. Съпоставката показала, че над половината от общо регистрираните 93 000 производители изобщо не са подали формуляри в НАП. Има и значителен брой производители, които са подали декларация, но са посочили по-малки доходи от реално получените.
Сред данъчните тарикати има и едри земеделци – получили субсидии от порядъка на 1-2 млн. лв. Към момента от приходната агенция не можели да кажат с колко точно е ощетена хазната, тъй като земеделците ползват различни проценти признати разходи в зависимост от вида на продукцията си, както и различни данъчни ставки в зависимост от това дали са еднолични търговци или физически лица.
През седмицата Национална агенция за приходите започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от Агенцията. Предстоят срещи с кметовете на общини, в които са открити най-много пропуски, офисите на НАП също имат готовност да дадат информация.
Консултация по въпроса може да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета. НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина на земеделските производители.

По Сега и https://www.economy.bg/