Писмо на БО в ХВП до МЗХГmzh copyЗа никого не е тайна, че един от основните отрасли в България е хранително-вкусовата промишленост. Не е тайна и това, че след дълги перипетии и прехвърляния между министерствата, най-после тя намери естественото си място – Министерство на земеделието, което преди няколко години добави към името си и храните. Въпреки това, като че по стара традиция ХВП е като доведеното дете в семейството. Липсата на подобаващо отношение към отрасъла накара няколко основни браншови организации да се обърнат към МЗХГ с писмо, в което поставят основни искания за по-сериозно отношение към отрасъла: Виж писмото тук: Letter MAFF