ЕС – Новите биотехнологични техники равни на ГМОGMOВ края на юли Съдът на ЕС прие решение, съгласно което храните, произведени чрез поредица от нови биотехнологични техники за отглеждане, следва да бъдат разглеждани като генетично модифицирани организми, спрямо които да се прилагат стриктните правила на Общността, валидни за този тип продукти.
Постановлението, което ще изправи храните пред специални проверки за безопасност и ограничения по отношение на етикетирането, се разглежда като огромна победа за еколозите над биотехнологичната индустрия.
Компаниите от биотехнологичния сектор разработват ново поколение технологии за промяна на генетичния материал в различни растения или животни, и дискусията дали въпросните процеси следва да отговарят на правилата на ЕС за генетичните модификации – значително по-строги от действащите в САЩ – се води от доста дълго време.
В своето решение от сряда Съдът на Европейския съюз постановява, че организмите, създадени с помощта на новите техники на отглеждане, „попадат по принцип в обхвата на Директивата за ГМО и са обект на задълженията, установени с тази директива“.
Представители на биотехнологичния отрасъл от своя страна изтъкват, че новите техники улесняват създаването на организми, устойчиви на суша и болести и същевременно осигуряващи добиви с по-високи хранителни стойности. Според сектора заключването на тези практики в стриктните европейски регулации на ГМО би задушило тяхното развитие. Опонентите им обаче възразяват, че непроверените и неподлежащи на контрол разработки биха могли да поставят в опасност природата и човешкото здраве.
Германският министър на околната среда Свеня Шулце приветства решението и го нарече „добра вест за защитата на потребителите и околната среда. Присъдата е също така демонстрация на нашата ясна ангажираност да продължим да съблюдаваме принципа на предпазването в Европа.“
„Сега най-сетне разполагаме с необходимата правна сигурност и прозрачност за потребителите, изследователите и отрасъла“, допълва тя. „Защитата на околната среда и здравето е наш водещ приоритет, също както и новите генетични технологии.“
Муте Шимпф от „Приятели на Земята – Европа“ също изрази задоволство от постановлението на Съдът на ЕС и подчерта, че вследствие от него новите техники „ще трябва да преминат пълни тестове, преди да бъдат допуснати в нашите села и в храната ни.“
От Европейската асоциация за биоиндустрия (Europabio) също коментираха решението. Генералният й секретар Джон Бренан предупреди, че Европа може да пропусне значителни ползи, произтичащи от редактирането на генома, и добави, че постановлението ще се отрази негативно върху изследователите, академичните кръгове и иноваторите в ЕС.
Детлеф Вайгел, директор на Института по биология на развитието „Макс Планк“ в Тюбинген, Германия, нарече деня на издаване на постановлението „тъжен ден за европейската наука“.
Съдът „се основава на аргументи със същото качество като онези, които отричат климатичните промени“, смята той.
Сериозни научни организации от ранга на американската и германска Национална академия на науките, а също и Кралското общество във Великобритания, представиха редица свидетелства, в крайна сметка оказали се омаловажени от Съда на ЕС, добавя Вайгел. По неговите думи решението е, освен всичко друго, и непрактично, тъй като голяма част от направените модификации не могат да бъдат засечени. „Решението няма как да бъде приложено правилно, което го прави изначално сбъркано“, завършва той.
По http://www.yumda.com/

От редакцията: Без коментар…