Изменения на Наредбата за хранене в училищатаmzh-OPНа 20 юли МЗХГ публикува на сайта си за обсъждане „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици“. С подготвяните документи може да се запознаете тук.