СППЗ с нов председателStoyko2В началото на юни Съюза на преработвателите на подове и зеленчуци проведе общо събрание, на което бе избран нов председател на Съюза г-н Стойко Кировски. Може да се запознаете с обръщението на новия председател към членовете и партньорите на СППЗ и към всички колеги от бранша. 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Обръщам се към вас в качеството си на новоизбран Председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България /СППЗ/.
Първо искам да благодаря на членовете на Съюза за високото доверие и единодушието, с което бе издигната и гласувана моята кандидатура. Това доверие ме задължава да положа максимални усилия и енергия в интерес на бранша, който е един от особено важните отрасли на българската икономика и включва всички предприятия, които извършват консервиране, замразяване и сушене на плодове и зеленчуци. Ние, преработвателите в България, сме онова важно звено, чрез което огромна част от земеделската продукция достига до трапезата на потребителя не само в нашата страна, не само в Европа, но и в много краища на света. Ние произвеждаме храна, което ни задължава да бъдем в синхрон както с европейските, така и със световните стандарти за качество и безопасност в условията на жестока конкуренция.
За да бъдем силни и да отстояваме общите си интереси, ние трябва да бъдем обединени, трябва ясно да очертаем проблемите си, да формираме приоритетите си и заедно да ги следваме и защитаваме за бъдещото развитие на отрасъла. Така ще бъдем чути, нашето мнение ще се зачита от институциите, ще преборим лошите практики, ще променяме несъвършените закони.
Високо ценя членството в Съюза не само на редовните членове, а и на асоциираните фирми и институции, свързани с производството на суровини, материали, оборудване, образователни програми и научни разработки, предназначени за преработвателната промишленост. При това тясно сътрудничество се създава възможност за по-бързо възприемане и прилагане на иновациите в практиката, усъвършенстване на производствените процеси и повишаване на знанията и уменията на работещите в бранша.
Обръщам се към всички предприятия, преработватели на плодове и зеленчуци и фирмите, свързани с преработвателната промишленост, които не членуват в нашия Съюз:
Колеги, време е да излезете от анонимност. Не е нормално след 30 години пазарна икономика в България, Вие да не желаете да седнете на една маса с другите представители на бранша, да разберете, че Вашите проблеми са проблеми и на членовете на Съюза и могат да се решат, само ако сме заедно. Няма по-голямо предизвикателство от това да изпиеш чаша вино в компанията на най-големите си конкуренти. Само така можеш да усетиш реалната атмосфера и да осъзнаеш, че си минал на едно ново, по-високо ниво в своето израстване. И ако все още не познавате нашата организация или Ви е нужна повече информация, посетете нашия сайт http://www.org-bg.net и се свържете с нас.
На всички нас – преработвателите на плодове и зеленчуци в България, пожелавам здраве, лек и успешен сезон!
С уважение, инж. Стойко Кировски