Възможност за участие на изложение в КитайChina-В периода 10–15 юни 2018г. експерти от Българска агенция по безопасност на храните взеха участие в семинар за международно сътрудничество за подобряване капацитета на производство в земеделието сред държавите от инициативата „Един път – един пояс (Belt and Road)“, проведен в Пекин, Китайска народна република. В рамките на семинара, Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на Китай отправи покана към Република България, като информира, че в периода от 01.11-15.11.2018г. в провинция Кунан, Китайска народна република ще се организира голямо изложение (търговски пазар) и насърчи българските производителите да участват в него. Представянето на повече български продукти по време на изложението ще даде шанс на производителите от България да запознаят гражданите на Китайска народна република с продукцията си и тя да стане постоянна част от тяхната трапеза.
По http://www.babh.government.bg/