До пролетта млякото ще се изкупува около 0,64 лв/лmilk copyБрутната продукция от мляко през 2017 г. ще бъде по-висока от тази през предходната година и възлиза на 732 млн. лв, сочат първоначални оценки на Националната статистика, цитирани в анализ на Центъра за икономически анализи в селското стопанство САРА. Анализаторите припомнят, че през миналата годна между първата и втора оценка на продукцията имаше съкращение с 5% като се очаква такова да има и сега. Цените на млякото, които са с 11-12% по-високи, ще допринесат за увеличението на количествата.
Анализ на САРА за отражението на субсидиите в млечния сектор сочат, че при вариант без субсидии през 2016 г. брутната продукция от мляко би била с 14% по-малко. Секторът осигурява около 10% от брутната селскостопанска продукция и взема съизмеримо около 13% от директните плащания.
Средните   изкупни   цени на суровината до началото  на  пролетта  ще  варират между 0,62-0,64 лв./л, сочат предвижданията на САРА. Очаква се ръст в стойността, ако световното производство на мляко се понижи, ако настъпи суша, намали се броят на животните или се увеличат на разходите.

По http://agrozona.bg/