ЕFSA: обществено обсъждане за захарите в хранитеFruit_preparations copyНарастващият обществен интерес към здравословно хранене, включително и влиянието на консумацията на съдържащи захар храни върху човешкото здраве е един от основните мотиви на ЕFSA (Европейски орган по безопасност на храните – ЕОБХ) да предприеме действия по установяването на безопасни препоръчителни максимални нива за дневен прием на добавени захари (свободни захари). Към свободните захари се отнасят монозахаридите (глюкоза, фруктоза, галактоза) и дизахаридите (захароза, лактоза, малтоза, трехалоза). Понятието включва кактодобавени захари (захарите, които се добавят към храните от производителите или от самите консуматори), така и захари, които естествено присъстват в някои храни, като пчелен мед, плодови сокове и концентрати и др.
При консумирането на добавена захар и определянето на хранителните режими и хранителните приеми, трябва да се вземат под внимание някои неблагоприятни здравни ефекти върху организма на човека, като покачване на телесно тегло и затлъстяване, глюкозна хомеостаза и диабет тип 2, сърдечно-съдови рискови фактори и заболявания, нарушения на чернодробна функция и зъбен кариес.
През 2010 г. ЕОБХ предостави съвети относно хранителните референтни стойности (DRVs) за въглехидрати и диетични фибри, включително и захар. По това време наличните данни са били недостатъчни, за да се определи горна граница за дневния прием на общите или добавени захари.
В светлината на новите научни доказателства и във връзка с искане на националните компетентни органи по храните на Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, Панелът на ЕОБХ по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) изготви и предложи протокол за научното становище относно свободните захари от всички хранителни източници. Чрез научното си становище, ЕОБХ ще подпомогне държавите-членки да формулират препоръки, относно консумацията на свободни захари и да планират норми за хранене на населението.
Този проект на протокол е разработен с цел да се определят методите и стратегията, които ще бъдат прилагани за: събиране на данни (т.е. кои данни да се използват за оценката и как да се идентифицират и селектират); оценяване на съответните доказателства и анализиране и интегриране на доказателствата, за да се направят изводи, които ще формират основата на научното становище. Целта на оценката е да се определи гранична стойност за прием на „свободни” захари, която не е асоциирана с неблагоприятни последици за здравето.
Протоколът е разработен в съответствие с принципите и процесите, илюстрирани в проекта на ЕОБХ PROMETHEUS (Насърчаване на методите за използване на доказателства в научните оценки: (PROmoting METHods for Evidence Use in Scientific assessments, EFSA, 2015a)

Обществено обсъждане, инициирано от ЕОБХ
Във връзка с този протокол ЕОБХ инициира обществено обсъждане, чрез което да потърси обратна връзка относно подхода, който планира да предприеме за предстоящата си оценка по отношение на добавените захари. Целта на това обществено обсъждане е да се даде възможност на заинтересованите страни и на обществеността да коментират подхода, преди да се започне оценката. Коментарите и предложенията от научната общност ще помогнат на Панела да оптимизира прозрачността и методологичната строгост на тази оценка. Заинтересованите страни могат да представят коментари по протокола до 4 март 2018 г.

Европейският орган по безопасност на храните ще проведе също така техническа среща в Брюксел на 13 февруари 2018 г., за обсъждане на методологията, която ще бъде използвана при оценката.

Изготвил: д-р Аксиния Антонова – главен експерт в дирекция КРОКЦ при ЦОРХВ

Източник: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180109