КАРИЕРЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018КариеренСлед успешното първо издание на „КАРИЕРЕН БИЗНЕСФОРУМ 2017”, който организирахме по време на изложенията Фудтех и Винария на Международен панаир Пловдив през миналата година, Ви каним отново да се срещнете – работодатели и бъдещи експерти в хранителната и питейна индустрия. 
Не е тайна, че много фирми в отрасъла изпитват постоянна нужда от кадри – както висш, така и среден персонал. В редакцията на сп. ХВП често се обаждат ръководители на фирми с молба да им помогнем в търсенето на технолози или други специалисти. Затова и решихме да се възползваме от участието ни в пролетните хранителни изложения, за да организираме за втори път среща между бизнеса и бъдещите специалисти.
В проведеният през миналата 2017г. Форум повече от 60 студенти и ученици имаха възможност да се срещнат с представители на дванайсет български фирми, които проявиха интерес към форума.
В краткото си слово при откриването, чл.кор. проф д-р Стефан Драгоев, зам.-ректор на УХТ, поздрави младите хора, че са се престрашили да потърсят контакт с бъдещите си работодатели, запозна присъстващите с възможностите, които Университетът предлага както на своите студенти, така и на фирмите за повишаване на квалификацията и преквалификация на кадрите им, за възможностите за партниране при студентските практики, за осигуряване на кадри чрез поддържане на стипендии и др. п.
Фирмите от своя страна представиха условията за работа в тях, свободните позиции и перспективите за професионално развитие. Но най-интересна бе втората част, когато младите хора започнаха да водят разговори с представителите на фирмите. Два момента се откроиха – фирмите се бяха постарали да изпратят на Форума свои представители в младежка възраст, а немалко от студентите бяха дошли с подготвени документи за кандидатстване за работа.
За нас като организатори беше много приятно да чуем от участниците и от двете страни благодарност за организирането на тази среща и пожелание подобни форуми да се организират по-често, за да се изграждат по-тесни контакти между производителите и бъдещите специалисти.
Впоследствие разбрахме, че са сключени три договора за работа между участници във Форума, а надяваме се, че създадените контакти са и една добра предпоставка за бъдещи разговори.

Повече информация за Кариерен бизнесфорум 2018 може да видите тук: 
В рубриката на сп. ХВП „Борса” поместихме обявите със свободните места, предлагани от фирмите, които участваха във Форума. Подобни обяви може да следите и да публикувате и на сайта ни http://fpim-bg.org/