IBAКTECH Истанбул Ви очаква14 международен търговски панаир за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и технологии в Истанбул Ви очаква!    (25 – 28 април 2024)
Много възможности за бизнес и за развлечение!
Програма: Очаквайте…

Заявка за пътуване


Адрес на фирмата


Домашен адрес


Данни за фактура


Verification