IBAКTECH Истанбул Ви очаква13 международен търговски панаир за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и технологии в Истанбул Ви очаква!    (10 – 13 март)
Много възможности за бизнес и за развлечение!
Програма: IBAKTECH2022

Заявка за пътуване


Адрес на фирмата


Домашен адрес


Данни за фактура


Verification